Ceník služeb

Odměna za právní služby, mediaci a obecné informace

Odměna a hotové výdaje

Výše odměny se odvíjí od druhu a rozsahu požadované služby a dále od její složitosti a časové náročnosti. Může být smluvena jako hodinová, fixní za konkrétní službu, či paušální v případě dlouhodobé spolupráce. Možností je rovněž dohoda o odměně určené mimosmluvně dle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.). Hotové výdaje - např. soudní poplatky, poštovné, znalecké posudky, překlady listin apod., jsou vykazovány a účtovány zvlášť.

V případě jednorázové právní konzultace v mé kanceláři prosím o úhradu v hotovosti či bankovní kartou. Akceptuji karty VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, V PAY, Discover Network a Diners Club International.

Pokud lze objednanou právní službu považovat za časově zvlášť náročnou či složitou, požaduji složení zálohy ve výši 30 % z předpokládané celkové ceny.

Právo nemovitostí

Fixní odměna za kupní nebo darovací smlouvu na nemovitost:

 • za sepsání kupní či darovací smlouvy účtuji částku 7 900 Kč
 • za sepsání kupní či darovací smlouvy se zřízením věcného břemene účtuji částku 8 900 Kč
 • za sepsání kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově a přijetí peněz do advokátní úschovy účtuji celkovou částku 11 900 Kč
 • za sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí účtuji částku 1 000 Kč

Výše odměny za úschovu peněz

Může být stanovena dle dohody s klientem, podle advokátního tarifu nebo procentuálně ze skládané částky. Zpravidla je účtována takto:

 • do částky 500 000 Kč činí odměna 5 000 Kč
 • do částky 2 000 000 Kč činí odměna 7 500 Kč
 • do částky 5 000 000 Kč činí odměna 10 000 Kč
 • do částky 10 000 000 Kč činí odměna 15 500 Kč
 • za úschovu částek vyšších se odměna stanoví dohodou
 • Pokud do advokátní úschovy přijímám peníze v souvislosti s mnou sepsanou kupní smlouvou, je odměna za úschovu peněz součástí odměny za vyhotovení kupní smlouvy - viz ceník výše.

Výše odměny za úschovu cenných papírů a listin činí 800 Kč za listinu či listiny do 100 kusů. Odměna za úschovu jiného majetku je sjednávána vždy individuálně.

 • Pokud jde o mnou sepsané listiny, které současně přijímám do advokátní úschovy, žádnou odměnu neúčtuji.

Odměna za mediaci

Úvodní informativní setkání v délce jedné hodiny

 • odměna při účasti všech stran konfliktu činí celkem 900 Kč, při účasti pouze jedné strany 450 Kč.
 • Cílem tohoto setkání je především zjištění, zda by mediace byla pro účastníky vhodná, a samy strany mají příležitost zvážit, zda jsou možnému provedení mediace nakloněny. V případě shody na zahájení mediačního jednání je uzavřena smlouva o provedení mediace.

Odměna za mediační jednání

 • je stanovena ve formě hodinové sazby, a to ve výši 2 000 Kč za každou celou hodinu. Nedohodnou-li se účastníci jinak, dělí se o úhradu platby rovným dílem, a to v hotovosti vždy po ukončení jednotlivého mediačního jednání.

Odměna za soudem nařízené první setkání s mediátorem

 • Je stanovena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, a to ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu. O úhradu této částky se strany dělí rovným dílem. V případě, že bude nařízené setkání provedeno s každou stranou zvlášť, platí tuto částku každá ze stran samostatně a v plné výši.

Potřebujete poradit?

Objednejte se pomocí kontaktů níže a vše probereme u mě v kanceláři nebo formou videohovoru.
(Některé případy lze řešit i bez nutnosti osobní schůzky.)

Výše odměny za právní služby

Výše odměny za právní služby se odvíjí od druhu a rozsahu požadované služby a dále od její složitosti a časové náročnosti. Více viz ceník.

Ceník
Datová schránka
42nwwan

S čím Vám mohu pomoci?

Ráda odpovím na Vaše otázky a poradím, jak dále postupovat.
Konzultace je možná i prostřednictvím videohovoru přes WhatsApp, Zoom nebo Google Meet.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů