O mně

Znalosti, které potřebujete. Výsledky, které očekáváte.

Právu se věnuji nepřetržitě od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994. Ve své praxi se specializuji především na poskytování právních služeb a poradenství v oboru dědického práva, sepisování všech typů občanskoprávních smluv a činnostem souvisejícím se zakládáním obchodních společností. Své znalosti v této agendě opírám především o dlouholetou právní praxi v renomované pražské notářské kanceláři. V roce 2004 jsem na Notářské komoře ČR úspěšně složila profesní notářskou zkoušku a poté jsem více než deset roků působila na pozici trvalé zástupkyně notáře.

Dalším předmětem mé činnosti je provádění mediace, v rámci které svým klientům pomáhám řešit smírnou cestou nejrůznější mezilidské konflikty a spory. V roce 2020 jsem na Ministerstvu spravedlnosti ČR složila státní zkoušku mediátora, která mě opravňuje k provádění mediace v plném rozsahu dle zákona č. 202/2012 Sb. (zákon o mediaci).

Při výkonu své profese rovněž úzce spolupracuji se společností Centrum služeb pro podnikání, která pořádá rekvalifikační a vzdělávací kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a dále s realitní kanceláří RE/MAX Plus se sídlem v Praze 6, Bělohorská ul.

Povinné informace

Podmínky, za kterých poskytuji právní služby, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem Praha 1, Národní 16, která je příslušná i k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem – poskytovatelem služby, a klientem - spotřebitelem. Bližší údaje lze nalézt na webové stránce Komory.

Potřebujete poradit?

Objednejte se pomocí kontaktů níže a vše probereme u mě v kanceláři nebo formou videohovoru.
(Některé případy lze řešit i bez nutnosti osobní schůzky.)

Výše odměny za právní služby

Výše odměny za právní služby se odvíjí od druhu a rozsahu požadované služby a dále od její složitosti a časové náročnosti. Více viz ceník.

Ceník
Datová schránka
42nwwan

S čím Vám mohu pomoci?

Ráda odpovím na Vaše otázky a poradím, jak dále postupovat.
Konzultace je možná i prostřednictvím videohovoru přes WhatsApp, Zoom nebo Google Meet.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů