Advokátka a zapsaná mediátorka

Právní služby zejména v oblasti dědického, smluvního a obchodního práva. Již od roku 1994.

JUDr. Daniela Bendová, LL.M., advokátka na Firmy.cz

O mně

JUDr. Daniela Bendová, LL.M.

  • Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, r. 1994
  • Absolventka Ústavu práva a právní vědy v Praze, r. 2017
  • Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou
  • Mediátorka zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR

Právní služby

Dědické právo

Čeká Vás dědické řízení u notáře a bojíte se, že bude z nějakého důvodu komplikované? Jste ve sporu se spoludědici, zpochybňujete závěť zemřelého? Chcete sepsat závěť nebo vydědit potomka? Uvažujete o sepsání dědické smlouvy nebo se svého dědického práva chcete zříct?

Právo nemovitostí, občanskoprávní smlouvy

Chcete sepsat kupní či darovací smlouvu na nemovitost nebo smlouvu o pronájmu? Zvažujete, že někomu půjčíte peníze? Rádi byste uzavřeli předmanželskou smlouvu? Potřebujete vyhotovit plnou moc?

Rozvodové právo

Nevíte, jaké listiny doručit rozvodovému soudu a jak správně formulovat jejich obsah? Potřebujete probrat možnosti vypořádání společného majetku, budoucího kontaktu s dětmi či výši jejich výživného a následně o tom sepsat dohodu?

Právo obchodních korporací

Chystáte se založit společnost s ručením omezeným či jinou společnost? Potřebujete vyhotovit či upravit stanovy bytového družstva nebo SVJ? Chcete svůj podíl ve společnosti či družstvu převést na jinou osobu?

Advokátní úschova

Kupujete nemovitost a přemýšlíte, kde bezpečně složit peníze do doby, než dojde k přepisu vlastnického práva z prodávajícího na Vás? Sepsali jste listinu, podle níž má být plněno až po určité době, a nechcete, aby se ztratila či se na ni zapomnělo? Potřebujete uschovat cenný předmět?

Mediace – mimosoudní řešení sporů

Jako mediátorka zapsaná v rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR nabízím možnost řešit formou mediace nejrůznější mezilidské neshody a spory.

Jsem připravena podpořit konstruktivní komunikaci mezi stranami na konfliktu zúčastněnými, pomoci jim nalézt a vyjádřit dosud skryté zájmy a potřeby, porozumět jim, a postupně vytvářet vhodný prostor pro dosažení smírného řešení celého konfliktu uzavřením mediační dohody.

Další články

Články s právní tematikou – praktická doporučení, příklady z praxe.

Datová schránka
42nwwan

S čím Vám mohu pomoci?

Ráda odpovím na Vaše otázky a poradím, jak dále postupovat.
Konzultace je možná i prostřednictvím videohovoru přes WhatsApp, Zoom nebo Google Meet.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů