Mediace – alternativní řešení sporů

Pomáhá řešit nejrůznější mezilidské neshody a spory

Jako mediátorka zapsaná v rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR nabízím možnost řešit formou mediace nejrůznější mezilidské neshody a spory. Jsem připravena podpořit konstruktivní komunikaci mezi stranami na konfliktu zúčastněnými, pomoci jim nalézt a vyjádřit dosud skryté zájmy a potřeby, porozumět jim, a postupně vytvářet vhodný prostor pro dosažení smírného řešení celého konfliktu uzavřením mediační dohody.

Mezi hlavní důvody, proč se rozhodnout řešit spor právě prostřednictvím mediace patří:

 • Možnost se pro mediaci svobodně rozhodnout a účast na ní kdykoli ukončit.
 • Neveřejnost a neformálnost celého řízení, zachování soukromí stran konfliktu, lidský přístup.
 • Hledání řešení sporu, nikoli viníka.
 • Značná finanční i časová úspora ve srovnání s řízením soudním.
 • Zastavení běhu promlčecích a prekluzivních lhůt po dobu probíhající mediace.
 • Snížení napětí a zlepšení komunikace mezi účastníky mediace do budoucna.
 • Statisticky vysoká úspěšnost uzavření mediační dohody a výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s jejich vlastním ujednáním v porovnání s kategorickým soudním rozhodnutím.

Mediaci nabízím zejména při řešení konfliktů:

 • Rodinných, mezigeneračních či partnerských, které se mohou týkat například způsobu hospodaření domácnosti, péče o nemocné rodiče, výchovy a výživy nezletilých dětí do a po rozvodu, výchovných problémů s dětmi, uspořádání budoucího bydlení, dědických sporů a podobně.
 • Sousedských, souvisejících třeba se způsobem užívání nemovitosti (nepořádek ve společných prostorech...), odlišným životním stylem (hluk, zápach...), hranicemi pozemků a obdobně.
 • Nemovitostních, týkajících se kupříkladu určení vlastnického práva v případě duplicitního vlastnictví nemovitosti, sporů o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti, či sporů o vypořádání nemovitého majetku po rozvodu manželství.
 • Pracovních, typicky týkajících se konfliktů mezi zaměstnanci, mezi podřízenými a nadřízenými, neshodami ohledně propuštění ze zaměstnání z organizačních důvodů či nedostatečného výkonu atd.
 • Spotřebitelských, vyplývajících z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, pojistné či jiné smlouvy, kdy na jedné straně stojí kupující – spotřebitel.

Soudem nařízené první setkání s mediátorem

 • Soud může účastníkům probíhajícího soudního řízení nařídit tzv. první setkání se zapsaným mediátorem, nenařizuje nicméně mediaci jako takovou (ta případně probíhá až po podpisu smlouvy o provedení mediace). První setkání je určeno k tomu, aby mediátor vysvětlil stranám, co mediace obnáší a jak by jim případně mohla pomoci spor vyřešit.

  Pokud jsem Vám byla jako zapsaná mediátorka ustanovena soudem já, kontaktujte mne, prosím, na e-mailovou adresu či prostřednictvím této webové stránky, a to se stručným popisem sporné záležitosti a žádostí o termín setkání.

Potřebujete poradit?

Objednejte se pomocí kontaktů níže a vše probereme u mě v kanceláři nebo formou videohovoru.
(Některé případy lze řešit i bez nutnosti osobní schůzky.)

Výše odměny za právní služby

Výše odměny za právní služby se odvíjí od druhu a rozsahu požadované služby a dále od její složitosti a časové náročnosti. Více viz ceník.

Ceník
Datová schránka
42nwwan

S čím Vám mohu pomoci?

Ráda odpovím na Vaše otázky a poradím, jak dále postupovat.
Konzultace je možná i prostřednictvím videohovoru přes WhatsApp, Zoom nebo Google Meet.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů