Advokátní úschova


Na základě písemné smlouvy o úschově přijímám do advokátní úschovy peníze, cenné papíry, listiny i jiný majetek.

  • Peněžní úschova je nejčastěji využívána při prodeji nemovitosti, kdy peníze zaslané kupujícím do advokátní úschovy zde zůstávají, dokud nedojde ke splnění všech ve smlouvě o úschově podrobně sjednaných podmínek, především pak k převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí z prodávajícího na kupujícího. Jedná se o bezpečnostní pojistku sloužící oběma stranám smlouvy, neboť prodávající je složením peněz do advokátní úschovy ujištěn, že kupující má o koupi vážný zájem a je solventní, a kupující má jistotu, že prodávající se k jeho penězům nedostane dříve, než bude zapsán jako nový vlastník v katastru nemovitostí.
  • Peněžní úschovu je dále možné využít i pro jiná plnění mezi smluvními stranami, například pro úhradu dluhu v případě, že věřitel dlužníkovi nesdělí číslo účtu, kam má zaplatit.
  • Peníze přijímám v hotovosti v české měně nebo v eurech (maximálně do výše 270 000 Kč či ekvivalentu v eurech) respektive jejich složením či bezhotovostním převodem na zvláštní úschovní účet vedený u UniCredit Bank (v tomto případě není horní hranice částky nijak omezena).
  • Cenné papíry, listiny (například sepsané kupní smlouvy či závěti) a jiný majetek (kupříkladu cennosti, starožitnosti či věci vyšší hodnoty) ukládám do bezpečnostní schránky pronajaté u banky.
  • Advokátní úschovy podléhají průběžné kontrole a evidenci ze strany České advokátní komory. Pro každou jednotlivou peněžní úschovu vedu samostatný účet u UniCredit Bank a každá nově připsaná částka na úschovní účet je ihned zaevidována do elektronické knihy úschov vedené ČAK.

Potřebujete poradit?

Objednejte se pomocí kontaktů níže a vše probereme u mě v kanceláři nebo formou videohovoru.
(Některé případy lze řešit i bez nutnosti osobní schůzky.)

Výše odměny za právní služby

Výše odměny za právní služby se odvíjí od druhu a rozsahu požadované služby a dále od její složitosti a časové náročnosti. Více viz ceník.

Ceník
Datová schránka
42nwwan

S čím Vám mohu pomoci?

Ráda odpovím na Vaše otázky a poradím, jak dále postupovat.
Konzultace je možná i prostřednictvím videohovoru přes WhatsApp, Zoom nebo Google Meet.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů