Právo nemovitostí, občanskoprávní smlouvy


Právo nemovitostí

Nabízím kompletní právní poradenství a služby v oblasti práva nemovitostí. Za fixní ceny (viz ceník) sepisuji zejména:

 • kupní a darovací smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitému majetku včetně případného ujednání o zřízení věcného břemene, zástavního práva, práva stavby, předkupního práva a podobně

Dále sepisuji:

 • smlouvy o smlouvách budoucích na koupi nemovitosti
 • smlouvy o dílo, jejichž předmětem je stavba
 • smlouvy o pronájmu bytových i nebytových prostor, výpovědi z nájemních smluv
 • smlouvy o pronájmu lesních a zemědělských pozemků (tzv. pachtovní smlouvy)

Současně nabízím:

 • zabezpečení odborného vyjádření renomované realitní kanceláře RE/MAX Plus k ceně nemovitosti
 • prověření fyzických i právnických osob v Centrální evidenci exekucí provozované Exekutorskou komorou ČR
 • vypořádání kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy
 • úschovu listin, které jsou předmětem smluvního vztahu, a to až do doby splnění všech ve smlouvě sjednaných podmínek
 • vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • zápisy změn do katastru nemovitostí
 • odbornou revizi smluv sepsaných jinou osobou
 • Na sepsaných listinách provádím ověření pravosti podpisů.

Občanskoprávní smlouvy, plné moci

Sepisuji veškeré smlouvy dle občanského zákoníku, i smlouvy zákonem výslovně neupravené:

 • kupní, darovací i směnné smlouvy na movitý majetek
 • smlouvy o smlouvách budoucích
 • smlouvy o zápůjčce peněz
 • smlouvy o přenechání věci k užití jiné osobě (výprosa, výpůjčka, nájem, pacht)
 • smlouvy o postoupení pohledávky
 • předmanželské smlouvy
 • smlouvy o zúžení či rozšíření společného jmění manželů
 • předběžná prohlášení pro případ ztráty schopnosti člověka právně jednat
 • smlouvy o darování pro případ smrti
 • plné moci generální i speciální
 • ... a další
 • Za účelem dosažení právní jistoty a nezpochybnitelnosti sepsané listiny vytvářím každou smlouvu klientům na míru, a to s přihlédnutím k jejich konkrétním právním a osobním poměrům.

Potřebujete poradit?

Objednejte se pomocí kontaktů níže a vše probereme u mě v kanceláři nebo formou videohovoru.
(Některé případy lze řešit i bez nutnosti osobní schůzky.)

Výše odměny za právní služby

Výše odměny za právní služby se odvíjí od druhu a rozsahu požadované služby a dále od její složitosti a časové náročnosti. Více viz ceník.

Ceník
Datová schránka
42nwwan

S čím Vám mohu pomoci?

Ráda odpovím na Vaše otázky a poradím, jak dále postupovat.
Konzultace je možná i prostřednictvím videohovoru přes WhatsApp, Zoom nebo Google Meet.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů