Právo obchodních korporací


V oblasti obchodního práva nabízím:

  • právní pomoc a poradenství při zakládání obchodních společností a družstev, při realizaci změn v již existujících společnostech a též při jejich likvidaci
  • vyhotovení zakladatelských dokumentů obchodních společností včetně souvisejících listin (čestné prohlášení jednatele, souhlas s umístěním sídla společnosti, prohlášení správce vkladu apod.)
  • vyhotovení stanov bytového družstva
  • přizpůsobení stávajících stanov bytového družstva nové legislativě (dle změn provedených zákony č. 33/2020 Sb. a 163/2020 Sb.)
  • vyhotovení stanov společenství vlastníků jednotek
  • úpravu stávajících stanov SVJ dle novely občanského zákoníku účinné od 1. 7. 2020 (zák. č. 163/2020 Sb.)
  • sepisování smluv o převodu podílu ve společnosti a o převodu družstevního podílu v družstvu
  • sepisování dalších podání, žádostí, návrhů a sdělení společníků i členů statutárního orgánu ve smyslu zákona o obchodních korporacích
  • zajištění zápisu změn v obchodním rejstříku

Potřebujete poradit?

Objednejte se pomocí kontaktů níže a vše probereme u mě v kanceláři nebo formou videohovoru.
(Některé případy lze řešit i bez nutnosti osobní schůzky.)

Výše odměny za právní služby

Výše odměny za právní služby se odvíjí od druhu a rozsahu požadované služby a dále od její složitosti a časové náročnosti. Více viz ceník.

Ceník
Datová schránka
42nwwan

S čím Vám mohu pomoci?

Ráda odpovím na Vaše otázky a poradím, jak dále postupovat.
Konzultace je možná i prostřednictvím videohovoru přes WhatsApp, Zoom nebo Google Meet.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů